Falles 2020 – 2021 -2022

Falla Gran Lema "On estàvem? On Estem?" Artesà Faller: La comissió amb la col.laboració de José López "Selfa"

Falla Infantil Lema "On Estarem?" Artesà Faller: La comissió amb la col.laboració de José López "Selfa"