CMS modules by everest poker.


AGENDA D'0CTUBRE

Imprimir
Creado en Sábado, 02 Octubre 2010

Reunions de Directiva
Dimecres 13 a les 22:30 h.
Dimarts 26 a les 22:30 h.

Horari de Oficina (Quotes i Loteria)
Dimecres 13 de 20:00 h. a 21:30 h.
Dimarts 26 de 20:00 h. a 21:30 h.


Assajos Dansa

Grup Major: Tots els dijous a les 22h:30 h.
Grup Infantil: Tots els divendres a les 18:30 h.

Festa de Halloween
Divendres Dia 29 Festa Infantil

Diumenge Dia 31 Festa Major


FRC-FALLES 2015
Copyright 2012

©